Vinn bioupplevelse för dig och dina kompisar till filmen

Sune – Best man

Tävla med oss på Exotic Snacks. Nu har du möjligheten att vinna 10 biobiljetter till julens stora familjefilm Sune – Best Man.

Ta med alla dina kompisar eller gå hela familjen.

Allt du behöver göra är att svara rätt på frågan och motivera varför just du ska vinna.

Lycka till!

OBS! Tänk på att åldersgränsen för att tävla är 18 år. Se tävlingsvillkoren nedan!

FRÅGA: Vem är det som ska gifta sig i nya Sune-filmen?

Tävlingsvillkor

Tävlingen hittar du på Exotic snacks AB Hemsida.

 1. Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Exotic Snacks AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi erhåller i denna tävling. De personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, adress, epostadress och personnummer (lägg till om fler personuppgifter, t ex bild, IP-adress). Vi behandlar uppgifter för att utföra och administrera tävlingen, dela ut priser och för att tillvara dina intressen för redovisnings- och utbetalningsändamål. Vi kommer också att publicera vinnarnas för och efternamn på vår hemsida. Uppgifterna behandlas på grund av att behandlingen är nödvändig för att kunna genomföra och administrera tävlingen och för redovisningsändamål.

Vi kommer att dela vinnarnas personuppgifter med Skatteverket. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Vi sparar endast uppgifterna under den tid som är nödvändig för att administrera tävlingen och i enlighet med den skyldighet som åvilar oss med anledning av tävlingen.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Enklast är att kontakt oss, Exotic Snacks AB, på mejladress + vanlig adress + tel. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

 1. Ansvarig för tävlingen är: Exotic snacks AB.

 

 1. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, acceptera reglerna för tävlingen, samt fyllt 18 år vid tävlingens slut eller genomför tävlingen med målsman.

 

 1. För att delta i tävlingen måste du göra följande: svara på frågan ”Vem är det som ska gifta sig i nya Sune-filmen?” samt motivera varför just du ska vinna. Bästa motiveringen vinner.

 

 1. Tävlingen är öppen den 13 februari – 24 februari 2020. Tävlingen avslutas den 24 februari kl 23.59. Vinnaren meddelas den 25 februari.

 

 1. Priset i tävlingen: En person vinner 10st biobiljetter. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter

 

 1. Exotic snacks AB ansvarar för eventuell vinstskatt.

 

 1. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris.

 

 1. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Exotic snacks AB eller något av deras dotterbolag eller leverantörer, eller hos något företag inblandat i tävlingen. Exotic snacks AB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Exotic snacks AB får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

 

 1. Exotic snacks AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, sänts fel eller blivit för sent levererade. Exotic snacks AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

 

 1. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Exotic snacks AB beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

 

 1. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Exotic snacks AB rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

 

 1. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Exotic snacks AB. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 

 1. Vinnaren kommer att kontaktas via mail. Exotic snacks AB kommer att försöka nå vinnaren högst 5 gånger. Om inte vinnaren gått att nå äger Exotic snacks AB rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.

 

 1. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Exotic Snacks AB. Detta innebär bland annat att Exotic snacks AB fritt får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt, dock endast inom Exotic snacks AB normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. Du har inte rätt att använda bidraget själv eller överlåta det till någon annan än Exotic Snacks AB.

 

 1. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Exotic snacks AB förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

 

 1. Tävlingen är inte sponsrad, organiserad.