A sustainable choice

Hållbarhet i vår verksamhet

Vi är ett relativt litet bolag sett till omsättning och antal medarbetare. Inte desto mindre tycker vi att hållbarhet med avseende på miljö- naturresurs och sociala frågor är viktiga områden att adressera och vi försöker göra det utifrån vår förmåga.

Vår strävan är att hållbarhet ska genomsyra vår verksamhet och att vi alltid ska försöka väga in hållbarhetsaspekter i vårt dagliga arbete och att det ska vara vägledande vid beslut. I vår verksamhet finns många intressenter att ta hänsyn till: kunder, leverantörer, medarbetare m fl och vi jobbar med dessa intressenter i fokus. Det är produkter vi säljer och därmed är ett prioriterat område att tänka hållbarhet vid bl a inköp, hantering och distribution av produkter. Vi strävar bl a efter att kunna erbjuda hållbarhetscertifierade produkter för att på så sätt ha ett hållbart förhållningssätt till naturens resurser och kunna erbjuda hållbara alternativ till våra konsumenter som då ges möjlighet att göra mer aktiva val.

Exempel på vårt arbete för hållbarhet

Vår ambition är att över tid utveckla vårt hållbarhetsarbete och vi arbetar med ständiga förbättringar. Vi gör det på ett strukturerat sätt och har en hållbarhetsplan som vi jobbar med där vi varje år sätter upp nya mål för att utveckla vår verksamhet

Hållbarhet kan för oss också handla om att stötta initiativ som vi tror gör skillnad i samhället.
T ex skänker vi ibland produkter till organisationer som Helping Hands, BRIS m fl som är organisationer som gör skillnad för dem som är lite mer utsatta i samhället. Hållbarhet handlar för oss också om att bejaka en sund och aktiv livsstil för ett liv i hälsa och välbefinnande. Vårt breda sortiment av produkter gör det möjligt för våra konsumenter att kunna välja bland produkter av mer njutningskaraktär och produkter som kan anses som lite mer nyttiga. Läs mer om detta under livsstil.

Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare och vår målsättning är att våra medarbetare ska trivas, att de över tid känner att de utvecklas och att de arbetar i en trygg miljö. Vi känner att vi lyckats när vi har stolta och engagerade medarbetare som genom sin insats bidrar till en effektiv och lärande och över tid hållbar organisation.

Läs gärna om hela vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsredovisning.

Vi erbjuder ekologiska produkter.

Vi erbjuder produkter som innehåller och bidrar till att andelen hållbar kakao i världen ökar. Produkter som innehåller Rainforest Alliance certifierad kakao är märkta med deras logga.

Med kvalitet i centrum

Under vårt varumärke Exotic Snacks ryms nötter, chokladdragéer, asiatiska rissnacks, bönor, frön och exotiska frukter från hela världen. Tack vare omfattande kvalitetssäkring genom hela kedjan erbjuder vi högsta efterfrågade kvalitet på våra produkter.

Kontroll hela vägen

Exotic Snacks AB har ett utvecklat system för egenkontroll som är format för att säkerställa att vi och våra leverantörer uppfyller kraven gällande livsmedelssäkerhet i EU-förordningarna samt i den svenska livsmedelslagstiftningen. Vi samarbetar med omsorgsfullt utvalda leverantörer som arbetar enligt produktsäkerhets- och kvalitetsledningssystem eller likvärdiga rutiner.
Vårt arbete är granskat och certifierat enligt BRCGS Food. Det arbete vi gör i butik kännetecknas av hög kompetens och utvecklade metoder för att säkerställa kvalitet och hygien. Vi är lyhörda för rekommendationer och önskemål från våra kunder och konsumenter.

Våra produkter innehåller naturliga råvaror i så hög utsträckning som möjligt utan onödiga tillsatser. Konsumenten skall alltid känna sig trygg med att välja våra godsaker. Att erbjuda hälsosamma produkter är en viktig del av vårt arbete. För att underlätta för våra kunder som tilltalas av veganska och ekologiska produkter, märker vi dessa produkter med:

Exotic Snacks kvalitetssystem är utformat för att säkerställa att vi och våra leverantörer uppfyller kraven gällande livsmedelssäkerhet i EU-förordningarna samt i den svenska livsmedelslagstiftningen. Vårt system är certifierat enligt livsmedelssäkerhetsstandarden BRCGS Food.

Exotics garanti

  • Kvalitetssäkrat
  • Naturprodukter
  • Fria från onödiga tillsatser
  • Choklad certifierad av Rainforest alliance
  • Fria från palmolja
  • Fria från AZO-färger
  • Ansvar till slutkundCertifikat för vår lösviktspåse finns här.

Exotic Snacks kvalitetssystem är utformat för att säkerställa att vi och våra leverantörer uppfyller kraven gällande livsmedelssäkerhet i EU-förordningarna samt i den svenska livsmedelslagstiftningen. Vårt system är certifierat enligt livsmedelssäkerhetsstandarden BRCGS Food.

Klicka på loggan för att se vårt certifikat.