A healthy choice

Hälsa och välbefinnande

Vi strävar efter att erbjuda konsumenter produkter av god kvalité och som ger en god smakupplevelse. Vi menar att det är viktigt för konsumenters välbefinnande. Vi är även stolta över att kunna erbjuda många produkter som direkt innehåller hälsosamma egenskaper.

Korrekt information

Svensk lagstiftning ställer krav på korrekta innehållsförteckningar för att skydda konsumenter och detta är något vi efterlever. Att tillhandahålla korrekta innehållsförteckningar menar vi också är viktigt för att konsumenter aktivt ska kunna fatta beslut som passar just deras livsstil. På såväl produkter i lösvikt som på förpackade produkter tillhandahåller vi innehållsförteckningar för att vägleda konsumenter att lättare kunna göra sina val.

Vi strävar även efter att synliggöra egenskaper och innehåll i produkter för att underlätta för konsumenten i dennes val. Det gör vi med hjälp av olika typer av märkningar på produkterna.

Bidra till fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är viktigt för hälsa och välbefinnande och vi försöker i olika sammanhang verka för och främja en aktiv livsstil. Från tid till annat engagerar vi oss t ex i samarbeten med mindre och större organisationer som har som målsättning, eller genom sin verksamhet bidrar, till att människor är aktiva.